حضور کلیه اساتید، دانشجویان و پزوهشگران دانشگاهی در همایش برنامه درسی ومسایل اجتماعی آزاد است.

به اطلاع مشارکت کنندگان در همایش برنامه درسی و مسایل اجتماعی می رساند که پس از ورود به دانشگاه علامه طباطبائی، ساختمان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی را از کروکی و تابلوهای دانشگاه دنبال کنند.

05 بهمن 1398

تمدید مهلت ارسال مقاله کامل تا 10 بهمن ماه 98

به اطلاع اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند مهلت ارسال مقالات کامل تا دهم بهمن ماه 98 تمدید شده است. لطفا مقالات را صرفا به این ایمیل ارسال فرمائید:
csia@atu.ac.ir

05 بهمن 1398

login